Skip directly to content

Forskelle mellem TBE og Borrelia

I Danmark og det øvrige Europa er borrelia-infektion og flåtoverført hjernebetændelse (TBE) de hyppigst forekommende flåtoverførte sygdomme.

Der er mange ligheder, men også væsentlige forskelle, som det kan være vigtigt at have styr på.

I Danmark er infektion med borrelia klart det mest almindelige. Det er ikke muligt at forebygge borrelia-infektion med vaccination, men til gengæld kan det behandles med antibiotika. Der registreres årligt mellem 50-100 tilfælde af borrelia-infektion i Danmark.

TBE i Danmark har hidtil primært været på Bornholm (1-2 tilfælde årligt). De senere år har der været en stigning i antal af tilfælde med smitte i Danmark også udenfor Bornholm. Det drejer sig dog forsat kun om enkelte tilfælde. Desuden ses personer, der er smittet udenfor Danmark, primært i Sverige. Der findes ingen specifik behandling mod TBE, men det er muligt at forebygge ved vaccination.

 TBEBorrelia-infektion

 

Smittekilde

 

Virus

 

Bakterie

 

Overførsel

 

Via flåtbid indenfor få minutter

 

Via flåtbid efter +24 timer

 

Risikoområde

 

Endemiske områder i Europa (se kort)

 

Hele Europa

 

Forebyggelse

 

VaccinationIkke muligt

 

Behandling

 

Ikke muligt

 

Antibiotika