Skip directly to content

Fakta om skovflåten

Skovflåten er et lille leddyr, der er beslægtet med mider og edderkopper. Den trives på skyggefulde og fugtige steder - gerne løvskov med tæt underskov.

Skovflåten lever 2-3 år og udvikles fra ca. en tiendedel af en mm som larve til 3 mm som voksen. 

Skal have blod for at udvikle sig

Skovflåten gennemlever tre forskellige stadier i sin udvikling. Fra larve til nymfe og derefter til voksen skovflåt. I hvert stadium skal den suge blod for at videreudvikle sig. Når skovflåten er aktiv sidder den i vegetationen, måske på et græsstrå 10-20 cm fra jorden og venter på at et passende dyr skal passere forbi. Værtsdyr er først og fremmest mus og rotter men også store pattedyr og somme tider mennesker.

Vores mest almindelige skovflåt (Ixodes ricinus) mangler øjne. Når den mærker bevægelse i vegetationen, kuldioxid eller dufte, kaster den sig fremad med forbenene og griber fat i pelsen på sit forbipasserende offer. 

Du kan næsten ikke mærke, at du bliver bidt

Mange af de der rammes af skovflåtbårne infektioner har ikke engang kunnet mærke, at de blev bidt af en skovflåt. Inden skovflåten begynder at suge blod, lader den lidt spyt løbe ned i bidsåret via sit sugerør der er forsynet med modhager. Spyttet indeholder både bedøvelsesmiddel, der gør biddet smertefrit, og et stof der forhindrer blodet i at koagulere.

Når skovflåten er færdig med at suge, hvilket kan vare op til en uge, slipper den sit tag og falder ned på jorden, hvor den så udvikler sig til det næste stadie. Den befrugtede voksne hun, der har suget blod for tredje gang, lægger op til to-tusinde æg inden hun til sidst dør. Æggene udklækkes nogle uger senere, og en ny generation skovflåter er født.