Brugerbetingelser

Velkommen til hjemmesiden www.flåtbid.dk. Denne hjemmeside tilhører Pfizer aps.

Læs og gennemgå disse brugervilkår omhyggeligt, inden du går ind på eller bruger denne hjemmeside. Ved at åbne eller bruge denne hjemmeside anerkender du, at du har læst, forstået og accepteret disse brugerbetingelser. Hvis du ikke accepterer vilkårene for brug, kan du ikke få adgang til eller bruge hjemmesiden. Pfizer kan ændre disse brugerbetingelser fra tid til anden, så du bør med jævne mellemrum kontrollere disse brugerbetingelser, da eventuelle ændringer træder i kraft, så snart de er sendt til denne hjemmeside.

 1. Brug af hjemmesiden. Din adgang til og brug af oplysningerne på hjemmesiden er underlagt disse brugersbetingelser. Du accepterer til enhver tid at handle lovligt ved brug og adgang til denne hjemmeside, og at du ikke vil gøre noget, der skader, forstyrrer adgangen til, afbryder eller forringer funktionaliteten på denne hjemmeside eller hæmmer andre brugeres brug og glæde af hjemmesiden.
  ​​​​​​​
 2. Indhold. Du accepterer, at adgang til og brug af denne hjemmeside og dets indhold er på egen risiko. Pfizer kan til enhver tid efter eget skøn tilføje, ændre eller slette materiale fra denne hjemmeside. Pfizer vil bruge en rimelig indsats for at inkludere nøjagtige og ajourførte oplysninger på denne hjemmeside, men giver ingen garantier, tilsagn eller erklæringer af nogen art om dets nøjagtighed, valuta, kvalitet, fuldstændighed eller egnethed til formålet. Pfizer fraskriver sig alle garantier, udtrykkelige eller underforståede i det omfang, loven tillader det. Hverken Pfizer, dets tilknyttede selskaber eller nogen part, der er involveret i oprettelse, produktion eller levering af denne hjemmeside, hæfter for ethvert tab, skader eller omkostninger overhovedet, hvad enten det er i kontrakt, erstatning (inklusive uagtsomhed) eller på anden måde som følge af afhængighed af oplysningerne på denne hjemmeside, adgang til, brug af eller manglende evne til at bruge denne hjemmeside eller eventuelle fejl eller udeladelser i dets indhold. Denne begrænsning inkluderer ethvert tab, skader eller omkostninger forårsaget af vira, der inficerer dit computerudstyr, software eller data.

 3. Cookies og fortrolighed. Pfizer respekterer privatlivets fred for sine hjemmesidebrugere. Der henvises til vores cookie- og privatlivspolitik, der forklarer brugernes rettigheder og det grundlag, hvorpå vi kan bruge personlige oplysninger (herunder ved brug af "cookies"), der afsløres til os via denne hjemmeside.

 4. Tredjeparts hjemmesider og links. Denne hjemmeside kan indeholde links eller referencer til andre hjemmesider, der vedligeholdes af tredjeparter, som vi ikke har kontrol over. Sådanne links leveres kun som en bekvemmelighed. På samme måde kan der åbnes adgang til denne hjemmeside fra links fra tredjepart, som Pfizer ikke har kontrol over. Pfizer giver ingen garantier, forpligtelser eller erklæringer af nogen art med hensyn til nøjagtighed, valuta, kvalitet, fuldstændighed eller egnethed til formålet med oplysninger indeholdt på sådanne hjemmesider og er ikke ansvarlige for tab, skader eller omkostninger af nogen art som følge af sådanne Information. Inkludering af tredjepartslink indebærer ikke en anbefaling eller anbefaling fra Pfizer.

 5. Medicinsk information. Denne hjemmeside indeholder ikke oplysninger om medicinsk behandling. Oplysningerne på denne hjemmeside er kun til generel information og er ikke beregnet til at erstatte rådgivning fra en læge eller anden kvalificeret sundhedspersonale. Du bør ikke bruge oplysningerne på denne hjemmeside til at diagnosticere et sundhedsproblem eller en sygdom - konsulter altid en læge eller anden kvalificeret sundhedsperson.
  ​​​​​​​
 6. Ikke-fortrolige oplysninger. Underlagt vores cookie- og privatlivspolitik er enhver kommunikation eller andet materiale, som du sender til Pfizer via internettet eller sender på hjemmesiden via elektronisk post eller på anden måde, såsom spørgsmål, kommentarer og forslag, betragtes som ikke- fortroligt og Pfizer har ingen forpligtelse af nogen art med hensyn til det. Pfizer har frihed til at bruge ideer, koncepter, know-how eller teknikker indeholdt i denne kommunikation og materiale til ethvert formål overhovedet, inklusivt, men ikke begrænset til, udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter.

 7. Immaterielle rettigheder. Pfizer ejer alle ophavsret, patenter, databaserettigheder, varemærker, design, know-how og fortrolige oplysninger (uanset om de er registreret eller ej) og alle andre intellektuelle ejendomsrettigheder, der findes på denne hjemmeside og dens indhold. Indholdet på denne hjemmeside må kun kopieres til ikke-kommerciel individuel reference med alle ophavsretlige eller andre ejendomsretlige meddelelser, og derefter kan det ikke kopieres, reproduceres eller på anden måde distribueres. Bortset fra som udtrykkeligt tilladt ovenfor, må du ikke kopiere, vise, downloade, distribuere, ændre, reproducere, genudgive eller videresende nogen information, tekst eller dokumenter indeholdt på denne hjemmeside eller nogen del deraf i noget elektronisk medium eller i papirudgave eller oprette ethvert afledt arbejde baseret på det uden Pfizers udtrykkelige skriftlige samtykke. Derudover er Pfizers navn og logo registrerede varemærker og må ikke bruges uden Pfizers skriftlige tilladelse. Misbrug af Pfizers varemærker eller andet materiale er forbudt og kan være i strid med ophavsretsloven, varemærkeretten og / eller anden dansk lovgivning. Bemærk, at Pfizer aktivt og aggressivt håndhæver sine intellektuelle ejendomsrettigheder i fuldt omfang af loven.

 8. Danske love. Denne hjemmeside og dens indhold er beregnet til at overholde danske love. Selvom oplysningerne på denne hjemmeside er tilgængelige for brugere uden for Danmark, er oplysningerne på hjemmeside kun beregnet til brug af danske beboere. Andre lande kan have love, lovkrav og medicinsk praksis, der adskiller sig fra dem i Danmark. Disse brugervilkår og din brug af webstedet er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark. De danske domstole har enekompetence over tvister, der opstår i forbindelse med denne hjemmeside.

 9. Diverse. I det omfang nogle bestemmelser i disse brugervilkår anses for at være ulovlige, ugyldige eller ikke kan håndhæves, skal sådanne bestemmelser skilles og slettes uden at påvirke de tilbageværende bestemmelsers eksigibilitet.