Skip directly to content

Hvor kan man møde Skovflåten?

Flåter trives hvor der er mildt og fugtigt:

Flåterne findes især fra maj til oktober med højsæson for at blive smittet fra juli til september. En bedre målestok for flåternes aktivitetsniveau end kalenderen er temperaturen da flåterne bliver aktive, når termometret viser mere end +5C. Da skovflåter er meget følsomme over for udtørring, er de mest almindelige i egentlig skov, men de kan dog også findes i krat og moser, hvor der er konstant fugtig luft.

Problemet med skovflåten er ikke, at den skal bruge blod. Det gør ingen synderlig skade, selv om der kan findes flere end 200 voksne flåter på ét enkelt rådyr. Det er langt værre, at skovflåten kan få skadevoldende mikroorganismer i sig fra en smittet vært. Disse organismer kan senere overføres til den næste vært. På den måde kan mennesker blive smittet med to alvorlige sygdomme: Borreliose og TBE (flåtbåren-hjernebetændelse). Den første er en bakterieinfektion, som kan medføre lammelser og nervebetændelse, mens den anden er en virussygdom, der kan føre til hjernehindebetændelse.

Risikoområder 

TBE virus forekommer i Skandinavien, Baltikum, Rusland og Sibirien, på Balkan, i visse dele af Tyskland, Østrig, Sverige og Danmark.  I Danmark er de fleste tilfælde forbundet med ophold på Bornholm, men to tilfælde er også beskrevet fra Tokkekøb hegn i Nordsjælland i 2008 og 2009.

TBE forekommer i såkaldte mikrofoci, som er små afgrænsede områder, fx en lysning ved et vandløb hvor dyr drikker. Dette i modsætning til Borrelia som kan findes i flåter i en hel skov. Forekomsten af TBE spreder sig i vore nabolande, hvilket kan skyldes klimatiske forandringer, og øget forekomst af mus og hjorte. Store bestande af disse dyr giver gode muligheder for opformering og spredning af virus.


Der er registreret ca. 3 tilfælde af TBE encephalitis om året på Bornholm. I blodprøver fra bornholmske skovarbejdere har man påvist antistoffer mod TBE-virus hos 20 % (Epi-nyt 17/2001). Tilstedeværelsen af antistoffer viser, at disse skovarbejdere på et eller andet tidspunkt har været smittet, men mange af dem har ingen erindring om at have været syge. TBE er også påvist i flåter i Nordsjælland Tokkekøb Hegn i 2009 og 2011. Samme sted blev der konstateret to tilfælde af TBE i hhv. 2008 og 2009.

Ca. 25 % af TBE smittede får klinisk sygdom (”sommerinfluenza”), og ca. 25 % af disse udvikler sig til hjernebetændelse (encephalitis).