Skip directly to content

Hvor kan man møde Skovflåten?

SKOVFLÅTER TRIVES HVOR DER ER MILDT OG FUGTIGT

Skovflåterne findes især fra maj til oktober, og højsæson for at blive smittet med en flåtoverført sygdom er fra juli til september. Temperaturen er dog en bedre målestok end kalenderen for, hvor aktive flåterne er: Flåterne bliver aktive, når termometret viser mere end 5 grader celcius. Da skovflåter er meget følsomme over for udtørring, er de mest almindelige i skov, men de kan også findes i krat og moser, hvor der er konstant fugtig luft.

 

Problemet med skovflåten er ikke at den bider. Biddet gør ingen synderlig skade, selv om der kan findes helt op til 200 voksne flåter på ét enkelt rådyr. Problemet er, at skovflåten kan bære på sygdomsfremkaldende bakterier og virus, som den har fået med fra en vært. Dem kan flåten senere overføre til den næste vært. På den måde kan mennesker blive smittet med alvorlige sygdomme som f.eks. borrelia-infektion og TBE (flåtoverført hjernebetændelse/Tick-borne encephalitis). Den første er en bakterieinfektion, som kan medføre lammelser og nervebetændelse, mens den anden er en virussygdom, der kan føre til hjernebetændelse, som i sjældne tilfælde kan give varige mén i form af træthed, koncentrationsbesvær, føleforstyrrelser m.m.

 

RISIKO FOR FLÅTOVERFØRTE SYGDOMME

Risiko for flåtoverførte sygdomme er størst, hvis man ofte færdes i naturen i skov og krat udenfor stierne.

 

Borrelia-infektion er den mest almindelige flåtoverførte sygdom i Danmark og det øvrige Europa. Man skønner, at ca. 15% af flåter i Danmark er inficeret med borrelia.

TBE-virus forekommer i store dele af Europa (se kort).  I Danmark har de fleste tilfælde af TBE hidtil været forbundet med ophold på Bornholm.  I de senere år har der dog været tilfælde udenfor Bornholm, senest i Tisvilde Hegn i Nordsjælland (2019).

 

TBE forekommer i såkaldte mikrofoci, som er små afgrænsede områder, f.eks. en lysning ved et vandløb, hvor dyr drikker. Borrelia kan derimod findes i flåter i en hel skov.

 

Forekomsten af flåter og dermed også flåtoverførte sygdomme som TBE er i stigning, hvilket kan skyldes klimaforandringer samt øget forekomst af mus og hjorte. Store bestande af disse dyr giver gode muligheder for spredning af virus.