Skip directly to content

Info om rejse til udlandet

TBE-virus er udbredt i visse dele af Norden samt i Central- og Østeuropa. Du kan se oversigt over risikoområder her: KORT

Risikoen for at blive smittet med TBE afhænger af hvor du er og hvad du gør. Ved ophold i risikoområder (se kort) kan visse aktiviteter øge risikoen for at blive smittet med TBE.

Vaccination kan overvejes ved længerevarende eller gentagne ophold i TBE-risikoområder, hvis der er tale om en adfærd med særlig stor smitterisiko, f.eks. skovarbejde, jagt eller andre aktiviteter, hvor skoven er det faste tilholdssted for leg, sport (f.eks. orienteringsløb) eller hobbyaktiviteter.

Vaccination kan også overvejes til personer, der er fastboende eller har fast sommerresidens i områder, hvor TBE findes, og som jævnligt færdes uden for stier i skov og krat.