Skip directly to content

Info om rejse til udlandet

 

TBE-virus er udbredt i visse dele af Norden samt i Central- og Østeuropa. Et kort over forekomsten af sygdom på subnationalt niveau, for de lande hvor disse data er tilgængelige, kan ses her

Tyskland har en national incidens af TBE på <0,5 pr. 100.000 indbyggere, men risikoen er koncentreret til det sydlige Tyskland, hvor Baden-Württemberg, Bayern, den sydlige del af Hessen og den sydøstlige del af Thyringen betragtes som de primære risikoområder for TBE. 

Vaccination kan overvejes ved længerevarende eller gentagne ophold i TBE-endemiske områder, hvis der er tale om en adfærd med særlig stor smitterisiko, fx skovarbejde, eller hvor skoven er det faste tilholdssted for leg, sport (fx orienteringsløb) eller hobbyaktiviteter.

Vaccination kan også overvejes til personer, der er fastboende eller har fast sommerresidens i områder, hvor TBE findes, og som jævnligt færdes uden for stier i skov og krat.