Skip directly to content

TBE og Borrelia

TBE er en alvorlig sygdom

Skovflåtbåren hjernebetændelse, TBE, er en alvorlig sygdom der overføres til mennesker via skovflåter. Der findes ingen specifik behandling mod skovflåtbåren hjernebetændelse, TBE.

TBE-virusset findes blandt andet hos smågnavere. De bliver ikke selv syge, men de overfører virusset til skovflåten, der via sit spyt fører det videre til næste dyr eller menneske, som skovflåten bider. Fugle og større pattedyr kan transportere inficerede skovflåter over lange strækninger.

Størst risiko for smitte har jægere og andre, der opholder sig meget i naturen i de bestemte områder, hvor TBE findes.

Hvilke symptomer er de mest hyppige ved TBE?

Den der bliver smittet med TBE-virus kan efter 1–2 uger få influenzalignende symptomer som let feber og smerter i hoved og krop. Generne varer i op til en uge. Bagefter føler man sig rask og får da livsvarig immunitet. Men for nogles vedkommende kommer symptomerne tilbage efter ca. en uges forløb.

 

Hos hver 3. smittede person spredes virusset til hjernen

Hos cirka en tredjedel, af de der smittes, spreder virusset sig videre til hjerne og hjernehinder. Efter ca. en uge bliver man syg igen med høj feber, hovedpine, nakkestivhed, ildebefindende og påvirket almentilstand. Så har man behov for hospitalsindlæggelse. Diagnosen stilles gennem en blodprøve og undersøgelse af rygmarvsvæsken.

 

Der findes ingen medicin, der helbreder TBE

Der findes i dag ingen medicin der helbreder TBE, og den behandling som gives sigter mod at lindre symptomerne. Det kan tage lang tid at blive rask igen. Dødeligheden er omkring 1-2%, men cirka 40 %, af de der bliver syge, får varige men, f.eks. hukommelsesbesvær, balancebesvær, hovedpine, tab af hørelse, koncentrationsbesvær eller lammelser. Ældre personer får oftere sværere symptomer end børn. Har du allerede haft TBE, kan du ikke få det igen.