Skip directly to content

TBE og Borrelia

TBE ER EN ALVORLIG SYGDOM

Flåtoverført hjernebetændelse, også kendt som TBE, er en alvorlig sygdom, der overføres til mennesker via skovflåter. Der findes ingen specifik behandling mod TBE.

TBE-virusset findes blandt andet hos små gnavere som mus og harer. De bliver ikke selv syge, men de overfører virusset til skovflåten, der via sit spyt fører det videre til det næste dyr eller menneske, som skovflåten bider. Fugle og større pattedyr kan transportere inficerede skovflåter over lange strækninger.

Risikoen for at blive smittet er størst for f.eks. jægere og andre, der opholder sig meget i naturen i de bestemte områder, hvor TBE findes.

 

TBE-VIRUS OVERFØRES HURTIGT

TBE-virus findes i flåtens spyt, og overføres umiddelbart efter, at flåten har bidt sig fast. Da smitten overføres med det samme, har det ingen effekt på forebyggelse af TBE at fjerne flåten hurtigt som ved borrelia-infektion.

 

HVILKE SYMPTOMER ER DE MEST HYPPIGE VED TBE?

Bliver man smittet med TBE-virus, kan man efter 1–2 uger få influenzalignende symptomer som let feber og smerter i hoved og krop. Generne varer i op til en uge. Bagefter føler man sig rask, og så har man livsvarig immunitet mod TBE. Hos nogle kommer symptomerne tilbage igen efter ca. en uges forløb.

 

HOS EN TREDJEDEL AF DE SMITTEDE SPREDES VIRUSSET TIL HJERNEN

Hos cirka en tredjedel af de smittede spreder virusset sig videre til hjerne og hjernehinder. Efter ca. en uge bliver man syg igen med høj feber, hovedpine, nakkestivhed, ildebefindende og påvirket almentilstand. Ofte får man behov for hospitalsindlæggelse. Diagnosen stilles gennem en blodprøve og undersøgelse af rygmarvsvæsken.

 

DER FINDES INGEN MEDICIN, DER HELBREDER TBE

Der findes i dag ingen medicin der helbreder TBE, og behandlingen sigter i stedet mod at lindre symptomerne. Det kan tage lang tid at blive rask igen. Dødeligheden er omkring 1-2 %, men cirka 40 %, af de der bliver alvorligt syge, får varige men, f.eks. hukommelsesbesvær, balancebesvær, hovedpine, høretab, koncentrationsbesvær eller lammelser. Ældre personer får oftere sværere symptomer end børn. Har du allerede haft TBE, kan du ikke få det igen.

 

Kilde: Statens Serum Institut sygdomsleksikon_TBE